Tietosuojalain noudattaminen

GDPR

Tietosuojalain noudattaminen


Noudatamme 25.5.2018 voimaan astunutta henkilötietosuojalakia.

Sielun Tanssin henkilötietosuojasta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Camilla Hedenstam/ Tmi Voimien kivi
Y-tunnus: 211 25 44-3
sähköposti: camilla.hedenstam@sieluntanssi.fi

Mitä henkilötietoja keräämme, minne, miksi ja kauan säilytetään niitä?

Sielun Tanssi kerää asiakkailta henkilötietoja vain palvelua, viestintää ja laskutusta varten. Sielun Tanssi laskuttaa mm. laskutuspalvelu Ukko.fi:n kautta, joka suojaa omilla ohjelmillaan asiakkaalta laskutusta varten kerätyt tiedot (osoite, sähköpostisoite ja puhelinnumero). Asiakkaalta pyydettävät tiedot ovat luottamuksellisia ja poistetaan asiakkaan näin pyytäessä tai asiakassuhteen päätyttyä. Asiakkaalla on aina oikeus viestiä, ettei halua esimerkiksi palveluitten markkinointiin liittyvää sähköpostia Sielun Tanssilta. Tällöin asiakkaan osoitetiedot poistetaan viipymättä osoiterekisteristä. Sielun Tanssi ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Asiakkaan s-postiosoite, postiosoite laskutusta varten sekä puhelinnumero. Lasten joogatuntien ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään myös lapsen ikä/ syntymävuosi, sillä lasten joogatunnit sekä jotkin työpajat jakautuvat iän mukaan
Sielun Tanssin henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen ja ilmoittautumisen yhteydessä.

Palautteen kerääminen palveluista


Keräämme paperilla palautetta palveluistamme, jotta voimme kehittää toimintaamme. Asiakas voi jättää tietonsa niin halutessaan, mutta palautteen voi antaa myös ilman nimi-ja yhteystietoja.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta rekisteristä muille kuin asianosaiselle. Tietoja ei myöskään siirretä Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään niin, etteivät muut kuin Sielun Tanssin ohjaajat, jotka vastaavat palveluista pääse näkemään tietoja. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään turvallisesti Sielun Tanssin tietojärjestelmässä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
asiakkaan tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi ole
yhteydessä Sielun Tanssin yhteyshenkilöön.