Asiantuntijapalvelut


Asiantuntijapalvelut
yksityisten, yhteisöjen ja yritysten

Asiantuntijapalvelut


Tarjoamme asiantuntijapalveluita yksityisesti lapsille ja nuorille, kouluille sekä yrityksille.

 
peruskoululaisille

Tunne-keho-hetket kouluille


Tunne-keho hetket räätälöidään luokan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Tunne-keho hetket ovat traumainformoituja, kestoltaan noin 40min hetkiä. Tunne-Keho-hetkissä käytetään vakauttavia, liikkeellisiä harjoituksia, jotka vahvistavat oppilaan kehotuntemusta. Kehotuntemuksen vahvistuminen vaikuttaa usein rauhoittavasti ja parantaa oppilaan kykyä keskittyä ja tavoittaa mitä hän tunnetasolla kokee kehon lämmetessä, jännittyessä tai rentoutuessa. Tunne-keho- hetket voidaan toteuttaa peruskoulun ala-tai yläasteen oppilaille tai erityistä tukea tarvitseville oppilaille kaikilla luokka-asteilla. Tunne-keho hetket toteutetaan luokassa jaksoina, joissa opettaja ja/ avustaja ovat mukana tekemässä. Yksi tunne-keho hetki on kestoltaan luokan koosta riippuen 30-45min.

Tunne-keho–hetket auttavat lasta/nuorta tunnistamaan tunteitaan ja niihin liittyviä kehotuntemuksia. Tunne-keho hetkissä lapset saavat konkreettisia kokemuksia tavoista rauhoittaa itseään jännityksen, pelon, vihan tai ahdistuksen hetkellä. Keho-tunne hetkissä lapset tulevat tietoisemmiksi omista tunteistaan sekä siitä, mitä kehossa tapahtuu fyysisesti esim. silloin, kun pelottaa. Harjoitusten kautta puretaan kehoon kasautunutta, jumiin jäänyttä energiaa erilaisten fyysisten harjoitusten sekä hengityksen avulla. Tunne-keho hetkissä tehdään yhdessä mielikuva-ja rentoutusharjoituksia, mm. Emotional freedom-tappingiä. Hengitysharjoituksia tehdään, jotta nuoret oppivat tapoja säädellä tunteitaan rauhoittuakseen ja rentoutuakseen esimerkiksi ennen jännittävää koetta tai kyetäkseen nukahtamaan illalla.

Palvelun tarjoaa: Camilla Hedenstam,joka on KTM/lastentarhanopettaja, lapsijoogaohjaaja. Camilla on perehtynyt ja kouluttautunut traumainformoituun liiketyöskentelyyn ja hänellä on kokemusta traumatisoituneiden lasten ja aikuisten kanssa työskentelemisestä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ja pyydä tarjousta: camilla.hedenstam@sieluntanssi.fi tai +358-40 823 60 42


lapsille ja nuorille

Tunne-keho-hetket muille yhteisöille


Räätälöidyt ryhmät yhteisöille, mm. lastenkodit.

Tunne-keho hetket räätälöidään yhteisön tarpeiden mukaisesti.

Tunne-keho–hetket auttavat lasta/nuorta tunnistamaan tunteitaan ja niihin liittyviä kehotuntemuksia. Tunne-keho hetkissä lapset saavat konkreettisia kokemuksia tavoista rauhoittaa itseään jännityksen, pelon, vihan tai ahdistuksen hetkellä. Keho-tunne hetkissä lapset tulevat tietoisemmiksi omista tunteistaan sekä siitä, mitä kehossa tapahtuu fyysisesti esim. silloin, kun pelottaa.

Harjoitusten kautta puretaan kehoon kasautunutta, jumiin jäänyttä energiaa erilaisten fyysisten harjoitusten sekä hengityksen avulla. Tunne-keho hetkissä tehdään yhdessä mielikuva-ja rentoutusharjoituksia, mm. Emotional freedom-tappingiä. Hengitysharjoituksia tehdään, jotta nuoret oppivat tapoja säädellä tunteitaan rauhoittuakseen ja rentoutuakseen esimerkiksi ennen jännittävää koetta tai kyetäkseen nukahtamaan illalla.

Palvelun tarjoaa: Camilla Hedenstam,joka on KTM/lastentarhanopettaja, lapsijoogaohjaaja jolla on kokemusta traumatisoituneitten lasten ja aikuisten kanssa työskentelemisestä.

Camilla tekee yhteistyötä ryhmien ohjaamisessa Laura Pettersonin kanssa, joka on VTM, Ihminen tavattavissa-mentori, ryhmäkuvataideterapeutti sekä sosionomiopiskelija.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ja pyydä tarjousta: camilla.hedenstam@sieluntanssi.fi tai +358-40 823 60 42


Toiminnallinen luento lasten/ nuorten kehollisesta vakautumisesta

Opettajille, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville asiantuntijoille


Pyydä tarjous toiminnallisesta luennosta opettajakunnalle tai lasten ja/tai nuorten kanssa työskenteleville koulutuspäivän yhteyteen. Leunto pitää sisällään lapsia ja nuoria vakauttavia, rauhoittavia harjoituksia, joita voi tehdä luokassa, pienryhmässä tai yksilötyössä tai perhetyössä yhdessä lapsen, nuoren tai vanhempien kanssa. Harjoitusten tarkoituksena on tuoda lasta/ nuorta enemmän omaan kehoon aistimaan ja purkamaan esiin nousseita tunteita, tuntemuksia sekä säätelemään niitä siedettäviksi ja vähitellen omaan tarinaan integroitaviksi. Harjoitusten kautta oi oppia purkamaan kehoon jäänyttä purkamatonta energiaa sekä oppia rauhoittumisen keinoja, jotka helpottavat tässä hetkessä olemista ja keskittymistä ja sitä kautta oppimista.

Luento avaa traumaymmärrystä ja mitä lukkiutunut energia aiheuttaa kehossa ja miten lukkiutunutta energiaa voidaan vapauttaa lapsen/ nuoren arjessa. Luento avaa tietoisuutta traumojen ennaltaehkäisystä.

Kiinnostuessasi ota yhteyttä Camilla Hedenstam /Kotona Kehossa, camilla.hedenstam@sieluntanssi.fi
+358-40 823 60 42


konsultaatio ja räätälöidyt rentoutushetket

Konsultaatio ja rentoutushetket työyhteisöille


# Käytännöllinen konsultaatio työhyvinvoinnin lisäämisestä työpaikalla.

# Räätälöidyt rentoutushetket keholle ja mielelle työyhteisöille kokouksiin, seminaareihin tai Tyky-päiviin.

Kysy lisää ja pyydä tarjous: Karinna Hantula / souldancers2@yahoo.com / 0500-537247,

Camilla Hedenstam / camilla.hedenstam@sieluntanssi.fi / 040-823 60 42


Tiedustelut ja tarjouspyynnöt

OTA YHTEYTTÄ